Rekonstrukcija Novog Mercatora

 • #
 • #
 • #
Godina izgradnje 2012
Period izgradnje: 60 dana
Vrsta radova, proizvođač i kvadratura:
 • Ventilisana fasada - ETALBOND - (P= 600m2)
 • Unutrašnja alumnijumska bravarija - SCHÜCO FW50+ - (P=1000m2)
 • Izrada izloga lokala (ulične fasade u okviru TC) - (P=300m2)
Glavni izvođač radova: ENERGOGROUP
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #