Fabrika tekstila, Raška

Fabrika tekstila

 • #
 • #
 • #
Godina izgradnje 2017
Period izgradnje: januar 2017- maj 2017
Vrsta radova, proizvođač i kvadratura:
 • Fasada - Alumil M50 - (P= 331 m2)
 • Aluminijumska bravarija - ALUMIL M9660, M11000, M 940 - (P= 310 m2)
 • Staklene pregrade - DORMA - (P= 120 m2)
 • Ventilisana fasada - ETALBOND - (P= 300 m2)
 • Brisoleji - SCHUCO - (P= 60 m2)
 • Protivpožarna čelična bravarija - (P= 34.5 m2)
 • Drvena vrata sa aluminijumskim štelujućim štokom - (P= 295 m2)
Glavni izvođač radova: ENERGOGROUP D.O.O
Odogvorni projektant: Marija Petrović d.i.a
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #