Boutique Cafe

  • #
  • Konveksno zakrivljeno staklo
  • #
Godina izgradnje 2013
Vrsta radova, proizvođač i kvadratura:
  • Zamena aluminijumskih harmonika - SCHUCO ASS 70.FD - (P=250m2)
Glavni izvođač radova: PRIOR PROJECT D.O.O
  • #
  • #
  • #