SANTANA CAFE, MERCATOR CENTAR, NOVI BEOGRAD

Godina izgradnje: 2012
Vrsta radova, proizvođač i kvadratura:
  • Metalna konstrukcija galerije sa jednostrukim kaljenim, parcijalno brušenim staklom.
Odgovorni projektant: ENERGOGROUP d.o.o. Beograd
Marija Petrović