Santana Cafe

 • Terasa na metalnoj konstrukciji sa transparentnom staklenom ogradom
 • Terasa na metalnoj konstrukciji sa transparentnom staklenom ogradom
 • #
Vrsta radova, proizvođač i kvadratura:
 • Metalna konstrukcija galerije sa jednostrukim kaljenim, parcijalno brušenim staklom
Glavni izvođač radova: PRIOR PROJECT D.O.O
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #