Navigator business center, Novi Beograd

 • #
 • #
 • #
Godina izgradnje: 2016
Period izgradnje: 8 meseci
Vrsta radova, proizvođač i kvadratura:
 • Ventilisana fasada od keramike - MARAZZI - (P= 5000 m²)
 • Fiksne žaluzine - ALUMIL - (P=630 m²)
 • Ventilisana fasada - ALUBOND U.S.A. - (P=570 m²)
Glavni izvođač radova: ENERGOGROUP DOO
Odgovorni projektant: Arhi Pro - Dejan Sokolov d.i.a.
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #