NAVIGATOR BUSINESS CENTER, NOVI BEOGRAD

 • #
 • #
 • #
Godina izgradnje: 2016
Vrsta radova, proizvođač i kvadratura:
 • Kontinualna fasada SCHÜCO FW 50+, 5.000 m²
 • Ventilisana fasada:
  * keramika MARAZZI, 5.000 m²
  * aluminijumski kompozitni paneli, ALUBOND U.S.A., 570 m²
 • Fiksne žaluzine, ALUMIL, 630 m²
Odgovorni projektant: ARHI.PRO d.o.o. BEOGRAD
Dejan Sokolov, Anja Ivana Milić
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #