Navigator businss center, Novi Beograd

 • #
 • #
 • #
Godina izgradnje 2016
Period izgradnje: 8 meseci
Vrsta radova, proizvođač i kvadratura:
 • Ventilisana fasada od keramike- MARAZZI - (P= 5000 m2)
 • Fiksne žaluzine - ALUMIL - (P=630 m2)
 • Ventilisana fasada - ALUBOND U.S.A. - (P=570 m2)
Glavni izvođač radova: ENERGOGROUP D.O.O
Odogvorni projektant: Arhi Pro - Dejan Sokolov d.i.a.
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #