AVIV PARK, RETAIL CENTAR, ZRENJANIN

 • #
 • #
 • #
Godina izgradnje: 2015
Vrsta radova, proizvođač i kvadratura:
 • Klasična aluminijumska fasada, TEHNOMARKET TMF 55, 1.400 m²
 • Aluminijumska bravarija, TEHNOMARKET Lineal Plus 62, 500 m²
 • Automatska klizna vrata, ASSA ABLOY, 50 kom
 • Automatska klizna vrata - (P = 51.05 m2)
Odogvorni projektant: TERMOPROJEKT d.o.o.
Jasmina Pavlović
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #