Tetrapak, G.Milanovac

Godina izgradnje 2014
Period izgradnje: 45 dana
Vrsta radova, proizvođač i kvadratura:
 • Fasadna bravarija - TECHNOMARKET Lineal Therm 77 - (P=500m2)
 • Sistem zaštite od Sunca - spoljašnji venecijaneri - Hunter Douglas, EL 80 AS
 • Unutrašnja aluminijumska bravarija - ALUMIL M9400 - (P=300m2)
Glavni izvođač radova: ENERGOGROUP D.O.O
Odogvorni projektant: Bojan Damjanović dipl.ing.arh.
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #