Fresenius, Vršac

 • #
 • #
 • #
Godina izgradnje 2014
Period izgradnje: 5 meseci
Vrsta radova, proizvođač i kvadratura:
 • Fasadna bravarija - ALUMIL M50 - (P=1200m2)
 • Fasadna aluminijumska bravarija - ALUMIL M11500 - (P=200m2)
 • Unutrašnja aluminijumska bravarija - ALUMIL M9400 - (P=600m2)
 • Sanitarne pregrade - ALUMIL M940 - (P=400m2)
 • Ventilisana fasada od kompozitnih panela ALUBOND U.S.A - (P=300m2)
Glavni izvođač radova: ENERGOGROUP D.O.O
 • #
 • #
 • #