Stambeni objekat ul. Dimitrija Tucovića 52

  • #
  • #
  • #
Godina izgradnje: 2013
Period izgradnje: 60 dana
Vrsta radova, proizvođač i kvadratura:
  • Ventilisana fasada od aluminijum kompozitnih panela - ALUBOND U.S.A - (P=300 m²)
  • Staklene ograde na terasama - (P=250 m²)a
Glavni izvođač radova: Promist d.o.o.
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #