Energetska efikasnost

Energetska efikasnost zgrada je jedan od ključnih faktora za smanjenje efekta staklene bašte na našoj planeti i predstavlja najveći izazov sa kojim moramo da se suočimo i pobedimo ga kako bi izbegli katastrofalne posledice klimatskih promena i globalnog zagrevanja.

PROJEKTOVANJE PO MERI OKOLINE

enegretski efikasne fasade

Optimalno projektovanje sa ciljem uštede energije koja se koristi za klimatizaciju, ventilaciju i osvetljenje važan je početni korak pri izvođenju fasadnih sistema i bravarije

ZELENE ZGRADE (Green Buildings)

fasadni materijali

Zelene zgrade, takođe zvane inteligentne ili pametne, održive ili ekološke zadovoljavaju niz ekoloških kriterijuma. Ovi kriterijumi pored energetske efikasnosti uzimaju u obzir smanjenje potrošnje vode, korišćeni gradivni materijal i uticaj na životnu okolinu. Uzimaju se u obzir i iskorišćeni raspoloživi resursi okoline, kvalitet vazduha unutar zgrade i korišćenje materiajala iz okruženja.

Energetska efikasnost zgrada ocenjuje se pravilnikom o energetskoj efikasnosti zgrada sa propisanim svojstvima i zahtevima za energetskom efikasnošću objekata.

S obzirom da se sertifikacija obavlja na osnovu opipljivih kriterijuma ona predstavlja verodostojnu ocenu za energetski i ekološki učinak zgrade. Energetska efikasnost utiče ne samo na životnu okolinu već i na cene nekretnina, a time i na način razmišljanja arhitekata, građevinaca i investitora.

Tako na primer neka rešenja za upravljanje rasvete koja uzimaju u obzir raspoloživu dnevnu svetlost, vreme boravka stanara i zaposlenih, kontrolu na osnovu programiranog časovnika itd. mogu povećati rejting energetske efikasnosti zgrade. Isto važi i za sisteme upravljanja sistema grejanja, klimatizacije i ventilacije. Praćenje trendova bitnijih fizičkih veličina kao što su temperatura i protok omogućuju analizu iskorišćenja energije u pojedinim sobama i odelenjima što takođe pozitivno utiče na ocenu energetske efikasnosti.