Mašinski park

Mašinski park je srce proizvodnog sistema PRIOR. Savremene mašine su raspoređene optimizovano prema toku procesa proizvodnje. Kontrola kvaliteta vrši se strogo prema internim normativima u svakoj fazi proizvodnje. Posebna pažnja posvećena je bezbednosti radnika i ostvarivanju ergonomskih i komfornih radnih uslova.

#

Obradni centar SCHUCO

AKS-134-00-10

Sekačica za izrezivanje AKS 134/00/10

 • Različite mogućnosti zarezivanja za kombinacije dovratnika i nadvratnika, npr. za fasade, zimske bašte, piramidalne i posebne konstrukcije.
 • Obradak je fiksno zategnut, t.j. kreću se samo moduli za sečenje pa se time postiže precizno i bezbedno zarezivanje.
 • Podešavanje dubine sečenja pomoću digitalnog displeja

Tehnički podaci

Modul za sečenje dole (vertikalno):

 • Prečnik sečiva sekačice 550 mm
 • Raspon nagiba 45° spreda do +60° pozadi
 • Visina sečenja maks. 210 mm

Modul za sečenje gore (horizontalno):

 • Prečnik sečiva sekačice 500 mm
 • Raspon nagiba 55° prema dole do 60° prema gore
 • Dubina zarezivanja maks. 190 mm
 • Broj obrtaja sečiva sekačice
DG-104

Dvostruka kombinovana krufoa sekačica DG 104

 • Univerzalno zakretanje i naginjanje obeju glava sekačice omogućava sve vrste sečenja pod kosim uglom.
 • Moguće je isecanje na spoljnu dimenziju kod svih verzija sečenja.
 • Varijante dužine sečenja 3.000, 4.500, 6.000 mm.
 • Ručno podešavanje dužine sečenja ili automatsko pomoću elektronskog sistema za pozicioniranje i kompjutersko upravljanje.

Tehnički podaci

 • Najmanja dužina sečenja: 350 mm kod nagiba od 90° i 45°
 • Područje zakretanja prema unutra: pneumatski 90° - 45°
 • Područje naginjanja prema unutra: pneumatski 90° - 45°
 • Prečnik sečiva sekačice 420 mm
 • Broj obrtaja sečiva sekačice 2.800 1/min.
MFM-AF-300

Obradni centar MFM AF 300 - SCHUCO

 • 3-osni obradni centar
 • Koncipiran za ekonomičnu i racionalnu obradu aluminijumskih i čeličnih profila
 • Sve radne faze poput glodanja, bušenja, urezivanja navoja, glodanja navoja, sinterisanja i sečenja se zbog zaštite površine profila odvijaju prilikom mirovanja šipke.
 • Korisnički softver sa grafičkim 3D prikazom obradaka
 • Magacin se može opremiti sa 8 standardnih alata
 • Robusni direktni pogoni otporni na habanje u svim osama omogućuju brzo osnovno pozicioniranje obradnog agregata
 • Automatsko prepoznavanje i pozicioniranje zatezača
 • Zahvaljujući obe odvojene zone obrade moguća je obrada u klatnom načinu rada.
TS-161

Stona sekačica TS 161

 • Precizan rad zahvaljujući sečenju odozdo.
 • Veliko područje zakretanja do 45° ulevo i 0° udesno.
 • Male dimenzije sa velikim rasponom sečenja.
 • Graničnik obratka koji može da se pomiče unazad omogućuje optimalno iskorišćavanje kapaciteta sečiva sekačice kod širokih i pljosnatih profila.

Tehnički podaci

 • Prečnik sečiva sekačice 280 mm
 • Broj obrtaja sečiva sekačice 3.200 1/min.
AM-5520

CNC mašina tipa alumaster AM - 5520

 • ALUMASTER AM - 5520 predstavlja visokoproduktivni obradni centar čija je primarna namena izrada ventilisanih fasada od Alubonda (Alcobond)
 • Konstruisani prema standardima proizvođača Alubonda, AluMaster AM - 5520 omogućava obradu celih tabli, bez prethodnog krajčenja
 • Dve obradne glave eliminišu potrebu za izmenom alata, što u kombinaciji sa vakuum stolom omogućava automatizovan proces obrade i kompletno obrađene elemente spremne za ugradnju

Tehnički podaci

 • Tačnost pozicioniranja po osama X i Y je 0.1mm, po Z osi 0.01 mm
 • Maksimalna brzina kretanja alata je 35.000mm/m
 • Ugrađen sistem za centralno podmazivanje kliznih i pogonskih elemenata
 • Upravljački softver za mašinu je na Windows 8 platformi, a prihvata standardne G-kodove. Takođe sadrži i importer za sve vektorske fajlove (dxf, hpgl, plt…). Sadrži softver za optimizaciju i izradu krojne liste
 • Mašina je opremljena sa dve italijanske obradne glave (za rez i big) sa keramičkim ležajevima, snage 3.0 HP, 0-24.000 rpm sa setom čaura za prihvat glodala φ 2-16 mm
 • Sadrži Matrix Vakuum sto od 9 (12) grupa za brz i siguran prihvat materijala