pogled bez granica

Fasadni sistemi

Prior Projekt pruža pouzdana, kvalitetna i dugotrajna rešenja adekvatnim izborom i pravilnim postavljanjem fasadnih sistema. Optimalna rešenja dizajna fasadnih sistema, adaptirana preciznom izradom podkonstrukcijskih elemenata daće vašem objektu estetsku, funkcionalnu i energetsku prednost.

Projektovanje

Besprekorni izgled fasade, koja je produkt arhitektonske vizije, uvek je na prvom mestu. Pravilnim odabirom materijala i umešnom realizacijom iste postiže se estetska i funkcionala besprekornost arhitektonske zamisli. Naši inženjeri sa višegodišnjim iskustvom na poslovima izrade al. fasada, rado će sa vama sarađivati u cilju ostvarenja perfektne fasade uz optimalnu uštedu materijala i vremena.

Energetski efikasno

Oko 40% evropske energije koristi se u zgradama – uglavnom za potrebe zagrevanja i hlađenja. Što je izolacija Vašeg objekta bolja, biće potrebno manje energije za zagrevanje ili hlađenje prostorija. Prior Project pruža optimalna rešenja izrade pregrada i fasada, kojima sa znatno smanjuju gubitci toplotne energije i samim tim postiže dvostruki učinak uštede materijalnih dobara i zaštite životne sredine.